Home Sintomas

Sintomas

Ang mga sakit sa ating katawan ay nagpaparamdam ng mga sintomas o senyales bago ito lumala.